(Suara Kader) Benarkah Bali “Pulau Intoleran”?

Belakangan ramai perbincangan yang membahas persoalan persekusi terhadap seorang tokoh